Coś z archeologii

Wykopaliska archeologiczne w Starym Grodkowie? Tak! Sam się bardzo zdziwiłem, gdyż nigdy o czymś takim nie słyszałem. I w zasadzie dziwić to nikogo nie powinno, gdyż było to w 1935 roku, a można się o tym  dowiedzieć z weryfikacji jeszcze poniemieckich dokumentów. Samo miejsce jest dziś zwykłym polem rolnym dość daleko oddalonym od zwartej zabudowy miejscowości. To pole znajduje się po południowej stronie drogi polnej która biegnie obok zabudowań gospodarczych rodziny Staszkiewiczów ( obecnie Kureń ) i dalej do leśniczówki. W okresie międzywojennym znajdowała się tam piaskownia leżąca na polu należącym do E. Peinemanna. Podczas wydobywania piasku natrafiono na głębokości około 2m na szczątki naczyń glinianych, które zostały później przekazane do muzeum w Grodkowie. Prace wykopaliskowe prowadził dr Kuchenbuch. Po naczyniach ślad zaginął. Teren po piaskowni został całkowicie zrekultywowany. Dodać należy, że ta droga ma początek gdzie przed wojną był młyn wodny  ( Brückmühle ) na odnodze Starej Strugi, której dziś już nie ma, a po młynie pozostały jedynie fundamenty. Obok tego miejsca wybudował się niedawno Wiesiek Jarząbek. W połowie tej drogi i po jej lewej stronie pomiędzy zabudowaniami gospodarczymi Staszkiewiczów, a leśniczówką był również młyn wodny na Starej Strudze ( Hundemühle ). Jeszcze na początku lat siedemdziesiątych stał tam duży dom, w którym mieszkała rodzina Siwków, która następnie przeprowadziła się do Karłowic Wielkich.

 

AR05a.jpg

Zdjęcie lotnicze części Starego Grodkowa z zaznaczonym miejscem (w dużym przybliżeniu), gdzie były prowadzone w 1935 roku prace archeologiczne.

 AR15a.jpg

Dość ciekawa mapa Starego Grodkowa i okolic z okresu powojennego z zaznaczonym miejscem prowadzonych prac w 1935r.

AR25a.jpg

AR35a.jpg

Powyżej karty ewidencyjne stanowiska archeologicznego ze Starego Grodkowa.

AR45a.jpg


 

Inna mapa Starego Grodkowa, pochodząca prawdopodobnie z okresu powojennego i obejmująca grunty rolne należące wówczas do tej miejscowości.

 

 


Źródło materiałów: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.