Kocepcje przebiegu obwodnicy

KONCEPCJA   PRZEBIEGU  OBWODNICY   STAREGO   GRODKOWA

W ramach konsultacji społecznych w czwartek 12 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie mieszkańców Starego Godkowa w sprawie koncepcji przebiegu planowanej obwodnicy Starego Grodkowa.
W zebraniu które prowadził Ryszard Kaczmarczyk uczestniczyli:
z ramienia Gminy Skoroszyce : Wójt Gminy Skoroszyce Pani Alina Baran i Pani Iwona Bil-Kubicka,
z zamienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu : Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Pani Aldona Krysiak,
Z ramienia firmy ARCUS 2 Pan Łukasz Gmyrek – projektant koncepcji przebiegu obwodnicy.
Firma ARCUS 2 jest podwykonawcą ogólnokrajowej firmy SEKA z oddziałem w Katowicach która wygrała przetarg na realizację tego zadania.
Należy dodać, że na zlecenie Marszałka Województwa Opolskiego  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zorganizował przetarg na realizację zadania pt. : Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania ''Budowa obwodnicy miejscowości Stary Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401''. Przetarg ten za kwotę 72.570,00 zł wygrało konsorcjum firm ARCUS 2 i SECA.
Biuro to opracowało cztery koncepcje przebiegu obwodnicy, trzy autorskie i jeden zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce. Dwie biegnące po stronie wschodniej i dwie biegnące po stronie zachodniej miejscowości. Mieszkańcy Starego Grodkowa mieli możliwość  wcześniej  przez kilka dni do wglądu  we wszystkie cztery opracowane koncepcje i mogli pisemnie opowiedzieć się za konkretnym wariantem. Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za trzecim wariantem, tym biegnącym po wschodniej części miejcowości i najdalej oddalonym od zabudowań. Przebieg obwodnicy w tym wariancie ma długość 3,25 km i przebiega trasą wysuniętą na wschód od trasy wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Grodków. W tym wariancie konieczna jest budowa dziewięciu zjazdów publicznych na drogę gruntową, obiektu mostowego nad potokiem Stara Struga oraz czterech obiektów  inżynierskich nad ciekami wodnymi (przepust lub obiekt mostowy). W czasie zebrania można było wymienić poglądy z projektantem i przedstawić swoje uwagi. Pani Aldona Krysiak poinformowała mieszkańców, że teraz ZDW wystąpi do Gminy Skoroszyce z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  Ta procedura winna potrwać ok. 3-4 miesięcy.

Ireneusz Kowalski, Stary Grodków 23.04.2012r.

Ważne adresy :
 http://plikibip.zdw.opole.pl/files/Obwodnica_Starego_Grodkowa_ORTOFOTOMAPA .pdf
 http://zdwopole.biuletyn.info.pl

Foto: Jan Srebniak

 

PICT0130   PICT0131   PICT0132   PICT0133

 

PICT0134   PICT0135   PICT0136   PICT0137

 

PICT0138

 

 

Slajd1 Slajd2 Slajd3 Slajd4

 

Slajd5 Slajd6 Slajd7 Slajd8

 

Slajd9