Odpady Komunalne

     W dniu 20 lutego 2013 r. w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie  z mieszkańcami poświęcone nowym uregulowaniom dotyczącym nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2013 r. Urząd Gminy Skoroszyce reprezentowali: Alina Baran - wójt, Herbut Katarzyna – inspektor ds odpadów, Krystyna Serotiuk - zastępca wójta, Żurawska Bogusława – opiekun sołectwa. Aktualny stan prawny w przedmiotowym temacie zreferował Romuald  Burczyk – Dyrektor Handlowy i  Marketingu firmy Business Communication Group Sp. z o.o.  z  Piły. W zebraniu uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy Starego Grodkowa, którzy po prezentacji wzięli udział w dyskusji. Najistotniejsze zmiany to te, że z dniem 01.07.2013r gmina przejmuje obowiązek odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Natomiast na każdym właścicielu/zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2013r. Należy również rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała odpady do końca czerwca 2013r. Formularz deklaracji wraz z ulotkami można było otrzymać na wspomnianym zebraniu. Tenże formularz można w chwili obecnej pobrać również ze strony internetowej gminy www.skoroszyce.pl.

Ireneusz Kowalski,  Stary Grodków  01.03.2013r.

 

IMG_3537   IMG_3538   IMG_3539   IMG_3540

 

IMG_3541   IMG_3542   IMG_3543   IMG_3544

 

GOU1a.jpg

GOU2a.jpg

GOU3a.jpg

GOU4a.jpg