Ochotnicza Straż Pożarna

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z okresu międzywojennego


foto: Ireneusz KowalskiOSP - budynek straży
 OSP - widok ogólny
 OSP - widok świetlicy

Istniejący w Starym Grodkowie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej pochodził jeszcze z okresu miedzywojennego. W latach 80-tych ubiegłego wieku nie spełniał już współczesnych wymagań, nie był w stanie pomieścić współczesnych wozów bojowych OSP. Istniało też duże zapotrzebowanie na nowoczesną świetlicę wiejską w której można by zorganizować wiele wiejskich imprez takich jak wesela, zabawy taneczne, zebrania. Tak więc w połowie lat 80-tych podjęto decyzję o budowie nowego obiektu OSP i świetlicy wiejskiej. Głównym inicjatorem tej budowy i aktywnym działaczem był Mieczysław Bryła Jego nagła śmierć w 1990 r uniemożliwiła mu dokończenia tego dzieła. Udziałem mieszkańców Starego Grodkowa i głównych działaczy OSP takich jak Olechnowski Franciszek, Misiewicz Wojciech, Sendra Franciszek, Dziadkiewicz Mieczysław, Doskocz Zbigniew dokończono budowę w maju 1991 roku. Uroczystego otwarcia dokonano w czerwcu tego roku.

I. K.

Więcej informacji o OSP w Stary Grodkowie w artykule :“Pali się ! Nie wszyscy mogą gasić” – Gazeta Grodkowska nr 1 luty 2001 rok autor : Bronisław Urbański.


Uroczyste otwarcie nowego budynku OSP i świetlicy wiejskiej

osp2_1    osp2_2   osp2_3   osp2_4

osp2_5    osp2_6            osp2_7                  osp2_8

        osp2_9                  osp2_10
 Zdjęcia archiwalne

 


 

     Od dłuższego czasu strażakom z OSP doskwierał brak magazynu, gdzie mogliby pomieścić swoje różne rzeczy. Zdecydowano się na rozbudowę istniejącego obiektu i wybudowanie magazynu z tyłu budynku, gdzie teraz stoją wozy strażackie. Zbliżały się też obchody 800-lecia i dostrzeżono też potrzebę dużej sceny niezbędnej na takie uroczystości. Postanowiono więc połączyć te dwie potrzeby razem. Najpierw postanowiono wybudować dużą wiatę-scenę o powierzchni ponad 100 m2. Niezbędne środki finansowe w łącznej kwocie ponad 25.000,00 zł pozyskano z kilku źródeł. Z funduszu sołeckiego pozyskano kwotę ok. 14.000,00 zł, Wojewódzka Straż  Pożarna  wsparła zadanie kwotą 5.000,00 zł. Urząd Gminy w Skoroszycach dołożył kwotę 6.000,00 zł z rezerwy budżetowej. Do budowy wiaty przystąpiono już w czerwcu 2010r po uzyskaniu pozwolenia budowlanego. Wszystkie prace wykonano w czynie społecznym. Brali w nim udział strażacy z miejscowej OSP i duża część mieszkańców Starego Grodkowa. Celowo nie wymieniam tych osób z imienia i nazwiska, aby nikogo nie pominąć i tym samym nie urazić.
     Wiatę ukończono na czas. Efekt finalny był imponujący. Wiata-scena okazała się bardzo przydatna podczas uroczystości 800-lecia i doskonale spełniła swoją rolę. W połowie października rozpoczęto kontynuowanie budowy poprzez zabudowę części wiaty na budowę niezbędnego magazynu, który będzie miał powierzchnię dwudziestu kilku metrów kwadratowych. Zakończenie prac budowlanych jest przewidziane na koniec listopada.


Ireneusz Kowalski, Stary Grodków 16.10.2010r.

       WS02            WS04             WS06

       WS08            WS10             WS15

       WS20            WS25             WS30

       WS35            WS40             WS45

       WS50            WS55             WS60

       WS65            WS70                    WS75

       WS80            WS85             WS90

       WS92            WS94             WS96

 

 


 

    “Dnia 10 grudnia 2010 roku odbyło się w Starym Grodkowie  wyjazdowe posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP, którego tematem było podsumowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2010 roku oraz rozpoczęcie przygotowań do kampanii sprawozdawczo – wyborczej, która rozpocznie się początkiem roku walnymi zebraniami w OSP a zakończy w maju 2011 roku Zjazdem Gminnym, na którym zostaną wybrane nowe władze Zarządu Gminnego Związku OSP RP. Na posiedzeniu dokonano również odznaczenia dwóch Druhów: Krzysztofa Pawlusa i Romana Janika z OSP Sidzina-Brązowymi medalami „Za Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

(Przygotowała Bogusława Zarobska-Żurawska, tekst przytoczony ze strony www.skoroszyce.pl )