Plan Odnowy Wsi

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

W dniu 2010.02.08 o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie odbyło się zebranie wiejskie poświęcone planowi odnowy wsi Stary Grodków. Plan został opracowany przez panią mgr Iwonę Bil-Kubicką z Urzędu Gminy w Skoroszycach. W zebraniu uczestniczyło kilkunastu mieszkańców wsi.
Na przewodniczącego zebrania wybrano panią Wiolettę Pawlik a na protokolanta Mieczysława Dziadkiewicza. Obecny na zebraniu sołtys Zbigniew Doskocz odczytał w całości opracowany plan. Po drobnych korektach i burzliwej dyskusji plan odnowy miejscowości Stary Grodków został zatwierdzony większością głosów.

I. K.

Na zdjęciu od lewej: Mieczysław Dziadkiewicz, Zbiegniew Doskocz, Wioletta Pawlik


Kliknij i pobierz dokument:
Plan Odnowy Miejscowości Stary Grodków.pdf (1,35 Mb)