Była Szkoła Podstawowa


    Ustalenia jakie zapadły w Jałcie i Poczdamie były oczywiste. Dotychczasowi mieszkańcy Starego Grodkowa sprzed 1945r musieli opuścić tę wioskę. Po 1945r Stary Grodków został zasiedlany przez Polaków, którzy przyjeżdżali tutaj z różnych zakątków II Rzeczypospolitej. Nowi osadnicy przybywali tutaj nie tylko z całym dobytkiem i inwentarzem, ale również z dziećmi dla których trzeba było pilnie zorganizować szkołę. Dotychczasowy budynek szkoły podstawowej został całkowicie zniszczony podczas działań wojennych. Na przełomie lat 1946/1947 pierwsza szkoła podstawowa została ulokowana na kilka miesięcy w budynku straży pożarnej, który przetrwał nienaruszony działania wojenne. Później została ulokowana w domu Państwa Chruń gdzie przed wojną mieściła się szkoła rolnicza. Po wakacjach w 1947r została ulokowana w budynku gospody (Gasthaus), który znajdował się po prawej stronie przy wjeździe do Starego Grodkowa od strony Grodkowa. Taki stan rzeczy utrzymywał się do kwietnia 1956r, kiedy to nastąpiła katastrofa budowlana w wyniku której zwaliła się szczytowa ściana budynku. Na okres  odbudowy budynku szkoła została częściowo przeniesiona na parter do domu zamieszkałego przez rodzinę Piętaków, który znajdował się blisko stacji PKP. Już po wakacjach szkołę przeniesiono z powrotem do odbudowanego i przebudowanego budynku. Zgodnie z programem ówczesnych władz PRL w końcu lat pięćdziesiątych rozpoczęto budowę 1000 szkół na tysiąc lat Państwa Polskiego. Tak też się stało w Starym Grodkowie gdzie rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej w miejscu gdzie wcześniej stała nieistniejąca już plebania. Dużą część prac w czynie społecznym wykonali sami  mieszkańcy. Pierwsze zajęcia w nowej szkole której nadano imię Gen. Aleksandra Zawadzkiego odbyły się w maju 1961 roku i to  tylko dla starszych ostatnich klas. W 1968 roku oddano do użytku nowy dom nauczyciela, który wybudowano obok istniejącej szkoły podstawowej. Taki stan rzeczy utrzymywał się do początku lat siedemdziesiątych, czyli do okresu reformy oświaty w wyniku której szkołę podstawową ograniczono do IV pierwszych klas. Uczniowie klas V-VIII dojeżdżali do zbiorczej szkoły podstawowej w Chróścinie. Było to też związane z nadchozącym niżem demograficznym. W takim zakresie szkoła podstawowa w Starym Grodkowie istniała z przerwami do 2004 roku. Przez pewien okres w tym budynku mieściło się przedszkole i inna szkoła zawodowa z Grodkowa. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby szkoła ta była w niedalekiej przyszłości reaktywowana. Ten tekst chciałbym zadetykować wszytstkim młodym mieszkańcom Starego Grodkowa, którzy narzekają, że ich szkoła nie jest ''cool'' i przybliżyć warunki w jakich nabywali wiedzę ich rodzice, a niejednokrotnie też ich dziadkowie.

Ireneusz Kowalski, Stary Grodków 06.11.2010r.

P.S.
Gdy wklepałem frazę 'Stary Grodków' w wyszukiwarce najpopularniejszego portalu społecznościowego 'naszej-klasie' pojawiło mi się 135 profili osób, których życiorys był związany ze Starym Grodkowem, lecz żadna z tych osób nie aktywowała szkoły podstawowej w Starym Grodkowie. Dlaczego ???.

 

Lista byłych kierowników i nauczycieli szkoły podstawowej w Starym Grodkowie

Kierownicy:

Urban Maria
Seidler Zdzisława
Hałaczek Aniela
Buliński Bernard
Masiowski Kazimierz
Woźniak Ryszard
Urbańska Maria

Nauczyciele:

Bulińska Zofia
Pokusa Franciszka
Woźniak Stanisława
Zając Maria
Pióra Stanisława
Lach
Szuba Matrona
Włodarczyk
Kozłowska Zofia
Klyta Urszula
Faliński Edward
Wysocka Saturnina
Dubińska Danuta
Pyka Helena
Gawor Zofia
Wadowski Andrzej
Marszałek Piotr
Paź Maria
Zielińska Janina
Machała Helena
Woszczyna Józefa
Walczak Eligiusz
Sputo Zofia
Sikorska Beata
Morawska Renata
Bieruń Danuta
Michalina Kaszałowicz


Tę listę  stworzyłem na podstawie danych które otrzymałem od Pana Kazimierza Masiowskiego i Pani Marii Hryńczuk.


 

SPSG12 budynek OSPa.jpg

Budynek Straży Pożarnej w Starym Grodkowie w którym poczatkowo w 1946r mieściła się szkoła podstawowa. Przetrwał on działania wojenne w nienaruszonym stanie.

SPSG16 dom Państwa Chruńa.jpg

Dom ( bliźniak ) należący do Państwa Chruń i Hryńczuk w którym na przełomie lat 1946/1947 mieściła się szkoła podstawowa. Przed II wojną światową mieściła się w tym budynku szkoła rolnicza.
 

SPSG20 Gasthaus1a.jpg

Budynek w którym od 1947 r mieściła się szkoła podstawowa w Starym Grodkowie.
Z krótka przerwą istniała w tym budynku do 1961 r.

SPSG24 Gasthaus2a.jpg

Inne ujęcie tego samego budynku co wyżej.

SPSG28 Gasthaus3a.jpg

Współczesne zdjęcie tego samego budynku co na dwóch zdjęciach powyżej. Jest on nie do poznania. W chwili obecnej pełni rolę  budynku gospodarczego. Przez pewien okres mieściła się w nim pieczarkarnia.

SPSG32 dom Państwa Wajdzikówa.jpg

Dom obecnie zamieszkały przez rodzinę Wajdzików. Wiosną 1956 roku przez kilka miesięcy na parterze mieściła się szkoła podstawowa, a na piętrze mieszkała rodzina Piętaków.
 

SPSG36 nowa szkoła z lotu ptakaa.jpg

Budynek nowowybudowanej szkoły podstawowej oddany do użytku w 1961 roku tzw. Tysiąclatki wybudowanej w ramach programu tysiąca szkół na tysiąc lat Państwa Polskiego. Obok tej szkoły wybudowano i oddano do użytku w 1968 roku dom nauczyciela.

SPSG40 widok główny nowej szkołya.jpg

Widok wejścia głównego do budynku nowej szkoły. Poniżej zdjęcia dziedzińca i widok od strony boiska sportowego znajdującego się za szkołą.


SPSG44 widok bocznya.jpg

SPSG48 widok dziedzińca 1a.jpg

SPSG52 widok dziedzińca 2a.jpg

SPSG56 widok od strony boiska 1a.jpg

SPSG60 widok od strony boiska 2a.jpg

 

 

foto: Ireneusz Kowalski