Wydarzenia

 

Pierwsza 100-latka ze Starego Grodkowa

 

       Szanowna Jubilatka Zofia Mędrecka w dniu 05.10.2020r. jako pierwsza mieszkanka Starego Grodkowa obchodziła swoje setne urodziny. Choć w chwili obecnej mieszka u swojej córki Weroniki w Kotorzu Małym, to większość swjego życia spędziła w Starym Grodkowie.
       Uroczystości urodzinowe odbyły się w karczmie "Stary Młyn" w Turawie.
Na uroczystości była obecna większa część rodziny w tym prawnuki oraz autor tego artykułu jako reprezentat społeczności Starego Grodkowa, który przekazał jubilatce dwie laurki podpisane przez większą część mieszkańców Starego Grodkowa.
       W kościele pw. Trójcy Świętej w Starym Grodkowie w dniu 04.10.2020r. odbyła się msza w intencji szanownej jubilatki. Ksiądz Marek Ruczaj przekazał dla jubilatki kwiaty i upominek.


                                Ireneusz Kowalski
                                            05.10.2020r.

 

 

 

Na zdjęciu : Jubilatka Zofia Mędrecka, córka Ludmiła, syn Eugeniusz i Ireneusz Kowalski.

 

Urodzinowy tort

 

Krótka biografia

Jubilatka Zofia Mędrecka. Z domu Zenaida Podhorna, córka Katarzyny i Piotra. Urodzona na Ukrainie w dniu 05.10.1920 roku w miejscowości Kozacke, powiat Zvenigorodka, województwo Czerkasy. W czasie II-giej Wojny Światowej została wywieziona na przymusowe roboty do nazistowskich Niemiec, gdzie przebywała 3,5 roku. Pod koniec wojny ( jeszcze w Niemczech ) wyszła za mąż za Antoniego Mędreckiego. Po wojnie osiedliła się na stałe z mężem w Starym Grodkowie w domu pod numerem 100. Jej mąż zmarł w 1996 roku. Później mieszkała w lokalu nad kawiarnią ( nieistniejącą w dniu dzisiejszym ) która znajdowała się vis-a-vis kościoła.
Jakiś czas mieszkała też w lokalu socjalnym w miejscowości Skoroszyce.
W chwili obecnej mieszka u swojej córki Weroniki w Kotorzu Małym.
Urodziła pięcioro dzieci: dwie córki Weronikę i Ludmiłę oraz trzech synów: Zdzisława, Eugeniusza i Wiesława. Doczekała się jedenastu wnuków i szesnastu prawnuków.
W dniu 05.10.2020 roku jako pierwsza mieszkanka Starego Grodkowa będzie obchodziła setne urodziny.

 


 

OSP w Starym Grodkowie w KSRG

 

Historyczne wydarzenie Jednostki OSP Stary Grodków

     W dniu 14 grudnia 2018r na mocy Decyzji Komendanta Głównego PSP w Warszawie Jednostka OSP Stary Grodków została włączona do "KSRG" - Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jesteśmy trzecią w gminie i siedemnastą w powiecie jednostką, która została włączona do danego Systemu. Jednostka by dostać się do owego Systemu musi spełniać wymogi sprzętowe i osobowe oraz zaplecze, czyli boksy garażowe i pomieszczenia socjalne. Z powyższymi wymogami zmagaliśmy się przez lata. Włożyliśmy w to duży wkład finansowy. Jest to dla naszej jednostki krok do przodu pod względem osiągnięć i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszej wsi, gminy i całego kraju.

Zbigniew Sendra
05.01.2021r.

 


 

Kolejne bardzo ważne wydarzenie w naszej jednostce OSP Stary Grodków


      Od początku 2020r nasze starania poczynaliśmy w kierunku zakupu nowego samochodu dla naszej jednostki. W pierwszej kolejności złożyliśmy wniosek do Rady Gminy. Dnia 15 lutego odbyło się walne zebranie na którym toczyły się rozmowy w obecności Pani Wójt - Barbary Dybczak i delegacji Komendy Powiatowej PSPS Nysa. Dnia 13 maja 2020r wystosowaliśmy pismo do Komendanta Głównego PSP w Warszawie w sprawie udzielenia dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Potrzebowaliśmy również wsparcia i akceptacji ze strony władz województwa, tym wzorowo zajęła się Nasza Pani Wójt - Barbara Dybczak odbywając rozmowę u Pana Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu – Krzysztofa Kędryka, u Pani poseł - Violetty Porowskiej i Wojewody Opolskiego- Adriana Czubak. Rozmowy te zakończyły się sukcesem a nam pozostało więc tylko czekać na promessę od Komendanta Głównego PSP, przekazanie tego dokumentu odbyło się 16 czerwca 2020r w KW PSP w Opolu. Po otrzymaniu promessy wiedzieliśmy jakimi środkami pieniężnymi możemy dysponować i wtedy został ogłoszony przetarg na zakup samochodu pożarniczego, wygrany przez firmę BOCAR. Wartość samochodu – 790 tysięcy.

Środki finansowe przekazane z promessy od Komendanta Głównego PSP w Warszawie:

-środki finansowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazane w sposób określony dla dotacji KSRG – 380 000zł

-środki finansowe przekazane przez Zakłady Ubezpieczeń, rozdzielonych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017r. Przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. - 130 000zł

-środki finansowe z budżetu Gminy Skoroszyce reprezentowaną przez Wójt Panią Barbarę Dybczak w formie dotacji celowej na zakup średniego samoch0odu ratowniczo-gaśniczego - 230 000zł

-środki własne OSP Stary Grodków - 50 000zł

z czego:

• 23 000 to środki z funduszu sołeckiego

• 27 000 to środki ze zbiórek darowizn druhów Strażaków OSP Stary Grodków, mieszkańców wsi Stary Grodków, sponsorów poszczególnych firm oraz zbiórki złomu.

Wszystkie środki finansowe zostały zebrane do końca czerwca 2020r , a 23 lipca 2020r zawieźliśmy sprzęt bojowy do firmy BOCAR w celu zamocowania go na nowym aucie.
ŚRODA 29 LIPIEC 2020r o godzinie 16:35 do Naszej Jednostki zawitał nowy wóz strażacki marki VOLVO w asyście Komitetu Powitalnego.
Samochód jest kolejnym krokiem do przodu dla Naszej jednostki OSP Stary Grodków, który bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a nam - strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Zbigniew Sendra
15.02.2021r.

 


 

 Uroczysty Apel z okazji Przekazania i Poświęcenia Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego VOLVO w Starym Grodkowie w dniu 01.09.2020


W dniu 01.09.2020 w godzinach południowych nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO


Uroczystość ta rozpoczęła się.
1. Złożeniem meldunku przez Dowódcę uroczystości Pawła Surowieckiego Panu Wojewodzie Opolskiemu Adrianowi Czubak
2. Podniesieniem flagi Państwowej na maszt przez poczet flagowy
3. Powitanie gości zaproszonych przez Druha Prezesa Józefa Dereń
Pana Wojewodę Opolskiego Adriana Czubak
Panią Poseł Violettę Porowską
Pana Marszałka Województwa Opolskiego Antoniego Konopka
Pana Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu Krzysztofa Kędryka
Pana Komendanta Powiatowego PSP w Nysie Pawła Gotkowskiego
Pana Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nysie Władysława Krysowatego
Panią Wójt Gminy Skoroszyce Barbarę Dybczak
Pana Z-cę Wójta Gminy Skoroszyce Bernarda Rutkowskiego
Pana Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Skoroszycach
Księdza Proboszcza Marka Ruczaja
Radnych Gminy Skoroszyce
Sołtysów Gminy Skoroszyce
Panią Inspektor Bogusławę Żurawską
Firmę PHU Gawor Kazimierz i Agata
Firmę PHU Domus Kazimierz Sewioło
Firmę Gospodarstwo Rolne Krystian i Gerhard Lux
Firmę PHU Agro-Bazar Dariusz Horodyski
Wszystkich Druhów i Druhny OSP z Gminy Skoroszyce
Mieszkańców Starego Grodkowa oraz pozostałych przybyłych gości
4. Przekazanie samochodu pożarniczego Wręczenie Aktu Przekazania, Kluczuków do auta oraz Dowodu Rej. Prezesowi i Kierowcy przez Wojewodę Opolskiego Adriana Czubak Panią Poseł Violettę Porowską Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu Krzysztofa Kędryka oraz Wójt Gminy Skoroszyce Barbarę Dybczak
5. Poświęcenie Auta przez Księdza Marka Ruczaja
6. Wręczenie podziękowań dla osób wyróżnionych za pomoc w zakupie samochodu pożarniczego
7. Zabranie głosu przez zaproszonych gości Wojewodę Opolskiego Adriana Czubak Poseł Violettę Porowską Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu Krzysztofa Kędryka Marszałka Wojewódzkiego Antoniego Konopka Wójt Gminy Skoroszyce Barbarę Dybczak Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nysie Władysława Krysowatego Naczelnika OSP Stary Grodków Zbigniewa Sendra
8. Złożenie meldunku Wojewodzie o zakończeniu uroczystości i rozwiązanie szyków przez Dowódcę uroczystości Pawła Surowieckiego. Po zakończeniu uroczystości zrobiono zdjęcie pamiątkowe i zaproszono wszystkich Druhów i Uczestników do Świetlicy Wiejskiej przy Remizie Strażackiej na ciepły poczęstunek i wzniesienie toastu aby uczcić to wydarzenie.

 

Galeria 1

Galeria 2