Nieistniejący zamek

    O tym że w Starym Grodkowie był jakiś zamek dowiedziałem się z rozmowy z Panią Marią Kirchniawy. Dowiedziałem się również tego że został on całkowicie rozebrany w połowie lat trzydziestych minionego wieku mimo protestów konserwatora zabytków albowiem znajdoały się tam zabytkowe ścienne freski. Osobiście nie za bardzo mogłem sobie uzmysłowić w którym dokładnie miejscu znajdował się ten zamek, nie znałem dobrze tej części miejscowości. Kierując się swoją dociekliwością postanowiłem trochę poszperać w starych fotografiach, mapach  i archiwach. To co ustaliłem pozwala mi na bardzo dokładne zlokalizowanie tego miejsca. Pragnę też poniżej podzielić się swoimi ustaleniami. Pierwsza konkluzja jaka się nasuwa to taka że zamek został całkowicie rozebrany łącznie z fundamentami a teren po zamku perfekcyjnie zrekultywowany. Obecnie z tym miejcu znajduje się pole orne z ogródkiem należące do Pani Hryńczuk Janiny a gleba niczym się nie wyróżnia. Z analizowanych zdjęć można dojść do wniosku że był to zamek składający się z czterch  zamykających się skrzydeł tworząc obiekt atrialny z małym dzidzińcem wewnątrz. Wymiary podstawy tego obiektu to około 30m x 30m . Wschodnie skrzydło było prawdopodobnie najstarsze po którym pozostały tylko wysokie piwnine na których był urządzony taras wraz ze schodami umożliwiającymi przejście z parku na dziedziniec i taras. Przed rozbiórką znajdowało się w totalnej rozsypce.  Północne skrzydło składało się z dwóch wysokich kondygnacji : parteru i 1-go piętra oraz z czterech rzędów okien. Południowe skrzydło składało się natomiast z wysokie parteru i pierwszego piętra podzielonego z kolei na dwie niskie kondygnacje. Świadczy o tym układ okien widoczny na jednym zdjęciu. Zachodnie skrzydło jest mało widoczne na zdjęcich albowiem przesłaniają je rosnące drzewa, prawdopodobnie lipy. Zachodnio-północna część tego skrzydła  była nieco wysunięta na zachód. To w niej znajdował się portal i ozdobna fasada widocznma na siedemnastowiecznej rycinie.

Ireneusz Kowalski, Stary Grodków 2010.05.12. 

Więcej informacji o zamku w artykule : Gdzie stał zamek w Starym Grodkowie?, autor : Damian Robert  Latocha, Opinie Grodkowskie nr 6 – na tej stronie w bloku artykuły prasowe.

 

ZK02.jpg

Fragment mapy Starego Grodkowa ( Alt-Grottkau ) z 1912r z zaznaczonym miejscem gdzie znajdował się zamek.

ZK03.jpg

Zdjęcie lotnicze części Starego Grodkowa z zaznaczonym miejscem gdzie znajdował się nieistniejący już zamek w Starym Grodkowie.

ZK04.jpg

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych wykonane około 1930r. Na zdjęciu Herr Jostes.
Po prawej stronie stodoła należąca do gospodarstwa rodziny Podolanów a obecnie do rodziny Hamera. W głębi po lewej stronie zamek widziany od strony północnej.

ZK05.JPG

To samo ujęcie zdjęcia jak wyżej tyle że współczesne wykonane około 80 lat później.

ZK06.jpg

Zdjęcie wykonane z kierunku wschodnio-południowego.

ZK07.JPG

Prawie to samo ujęcie zdjęcia jak wyżej tyle że wykonane współcześnie.

ZK08.jpg

Zdjęcie wykonane z kierunku prawie południowego.

ZK09.jpg

Zdjęcie wykonane z kierunku wschodniego.

ZK10.JPG

Prawie to samo ujęcie zdjęcia jak wyżej lecz wykonane współcześnie.

ZK11.jpg

ZK12.jpg

ZK13.jpg

Zdjęcie wykonane z kierunku zachodniego z bliska. 

ZK14.JPG

Ujęcie prawie takie same jak zdjęcia powyżej lecz wykonane współcześnie. 
ZK15.jpg

Zdjęcie wykonane z kierunku zachodniego z dalszej odległości.

ZK16.jpg

ZK17.jpg

ZK18.jpg

ZK19.jpg

Freski z zamku przed i po renowacji.

Źródło zdjęć archiwalnych: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.