800 lat Starego Grodkowa

   PROGRAM  OBCHODÓW 800-LECIA STAREGO  GRODKOWA
                                
                                       29  sierpnia  2010 r.
                                  ---------------------------------

    10.30 – 11.30    Przejście korowodu dożynkowego przez wieś
    
    11.30 – 12.40    Msza Święta  (  wielojęzyczna )

    12.45 – 12.55    Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej

                              800 – lecie Starego Grodkowa

    12.55 – 13.00    Przejście uczestników uroczystości do remizy strażackiej

                              ( - hymn Polski  )

     13.00 – 13.20    Okolicznościowe wystąpienie Wójta gminy Skoroszyce,

                               Sołtysa i przedstawicieli gości z Czech i Niemiec

     13.20 – 13.40   Występ orkiestry dętej z Żelaznej

     13.40 – 15.00   Przerwa konsumpcyjna

     15.00 – 17.30    Występy zespołów artystycznych  :

                                 - Zespołu z Czech

                                 - Zespołu z Ośrodka Kultury  w Skoroszycach

                                 - Zespołu z Grodkowa

                                 - Zespołu z Mniejszości Niemieckiej

     20.00 -    …......   Zabawa  taneczna


 Imprezy towarzyszące :

 - pokazy bractwa rycerskiego
 - pokazy jazdy konnej
 - inne    


W dniu 8 marca 2010r w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie na które przybyli  mieszkańcy Starego Grodkowa i przedstawiciele z Urzędu Gminy w Skoroszycach. Urząd Gminy Skoroszyce reprezentowała pani wójt Alina Baran, Marta Tarczyńska dyr. GOK w Skoroszycach i Iwona Bil-Kubicka-inspektor. Przedmiotem zebrania był jubileusz obchodów 800-lecia Starego Grodkowa  zaplanowany na dzień 29 sierpnia 2010 roku. Pani wójt poinformoiwała mieszkańców, że na ten cel jest zarezerwowana w budżecie gminy kwota 25.000,00 PLN brutto. Ponadto gmina ubiega się o częściową refundacją tych kosztów z funduszy unijnych euroregion “PRADZIAD”. Pani Iwona Bil-Kukicka przedstawiła zaplanowany plan podziału tej kwoty na  poszczególne zadania. Po wielu pytaniach i odpowiedziach zebranie zakończyło się.

  Po zakończonym spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Gminy mieszkńcy wybrali komitet organizacyjny obchodów 800-lecia Starego Grodkowa.
W skład komitetu weszły następujące osoby w kolejności alfabetycznej :

  1. Czajkowski Ryszard
  2. Doskocz Zbigniew
  3. Kaczmarczyk  Ryszard
  4. Kaczyńska  Urszula
  5. Kowalski Ireneusz
  6. Luks Gerard
  7. Pietruszkiewicz  Anna
  8. Socha  Leszek
  9. Srebniak  Jan
 10. Szymańska  Elżbieta
 11. Urbański  Bronisław 

Komitet organizacyjny spośród swoich członków wyłonił na przwodniczącego i jego zastępców następujące osoby :

  1. Urbański  Bronisław – przewodniczący
  2. Kowalski Ireneusz     - zastępca 
  3. Srebniak Jan  – zastępca
  4. Doskocz  Zbigniew - zastępca

Komitet organizacyjny ustalił, że następne zebranie odbędzie sie za tydzień tj 15 marca 2010 roku o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie.


Ireneusz Kowalski

 

  Stary Grodków to jedna z najstarszych miejscowości byłego powiatu grodkowskiego. Jego dzieje sięgają początku XIII wieku. Pierwsza źródłowa informacja o Starym Grodkowie pochodzi z dnia 1 listopada 1210 roku. Wtedy to biskup wrocławski Wawrzyniec wydał dokument w którym podał wykaz wsi, mających opłacać klasztorowi w Kamieńcu, przypadające na nie dziesięciny.
  W 2010 roku od tamtego czasu minie 800 lat. Mieszkańcy Starego Grodkowa chcą uczcić ten jubileusz. Powoli przymierzają się do obchodów 800 lecia istnienia swojej miejscowości. Uroczystości zaplanowano na ostatnią niedzielę sierpnia 2010 roku. W tym dniu tj. 29 08 2010 roku odbędą się również dożynki wiejskie. Jubileuszowe obchody rozpocznie msza św. w intencji byłych i obecnych mieszkańców Starego Grodkowa. Z pewnością uczestniczyć w niej będą zaproszeni goście z Niemiec, mieszkający tu do początków lutego 1945r. Wtedy to w obawie przed nadciągającymi wojskami radzieckimi zmuszeni byli do opuszczenia swojej rodzinnej wsi. Ich miejsce zajęła ludność polska przesiedlona z różnych terenów Polski głównie z kresów wschodnich. Mszę św. poprzedzi przejście korowodu dożynkowego do kościoła.
  W trakcie uroczystości planowane jest odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej jubileusz 800 lecia. Napisy na niej mają być wykonane w języku polskim, niemieckim i czeskim. Organizatorzy obchodów zamierzają, przed Starym Grodkowem od strony Nysy i Grodkowa, ustawić okolicznościowe tablice informujące o 800 leciu. Czynione są starania o wydanie w formie broszury historii Starego Grodkowa. W tym opracowaniu zamieszczone zostaną przedwojenne widokówki oraz współczesne zdjęcia lotnicze. Wydana zostanie również barwna okolicznościowa plakietka.
  Obchodom towarzyszyć będą imprezy, które z pewnością zaciekawią wszystkich biorących w nich udział. Jak zwykle przy takich okazjach swoje umiejętności zaprezentują strażacy. Na scenie za remizą strażacką wystąpią zespoły artystyczne, które bawić będą zebraną publiczność do późnego wieczora. Zamierzenia starogrodkowian uczczenia jubileuszu swojej miejscowości uzyskały aprobatę Urzędu Gminy w Skoroszycach. Pomoc i życzliwość pani wójt Aliny Baran z pewnością doprowadzi do pozyskania jakże niezbędnych funduszy z programu Euroregion Pradziad. Bez nich, ani rusz.


Bronisław Urbański